Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov. Ďalšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach spoločnosti GadoGado.cz
 

KTO SPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať spoločnosť GadoGado.cz (IČO:87374218 , Máchova 559/14, Litoměřice, 412 01, zapísaná v obchodnom registri), prevádzkovateľ internetového obchodu. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na eshop@gadogado.cz 
 

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využíváním našich služieb (napr. vrámci objednávky niektorého z našich produktov, či prihlásením sa k odberu obsahových newsletterov), resp. uzavretie zmluvy o užívání tejto služby.

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám zdieľate pri registrácií k niektorej z našich služieb:

 1. Email
 2. Heslo v zašifrovanej podobe
 3. Meno a priezvisko (len ak je to nevyhnutné pre konkrétnu službu) alebo prezývku (v prípade registrácie účtu v rámci emailových služieb)
 4. Kontaktná a/alebo doručovacia adresa (pre dodanie objednávky)
 5. Profilové informácie ako je vek, pohlavie, geografická poloha
 6. Telefónne číslo (pre informácie o stave objednávky)
 7. Platobné údaje (číslo platobnej karty), ktoré uložíme k Vášmu účtu (len pri využívání platených služieb ako je napr. nákup na našom e-shope atď.)
 8. Dalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené (napr. v kontaktnom formulári)

a ďalej údaje, ktoré od Vás získame tým, že používáte naše služby:

 1. IP adresa
 2. súbory cookies (v prípade online služieb)
 3. prípadne iný online identifikátor

 

PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, aby sme mohli spravovať Vaše uživateľské účty k našim službám, aby sme Vám mohli poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem vrátane administrácie a prevedenia platby v prípade objednávky a aby sme mohli zaistiť a neustále zvyšovať bezpečnosť našich služieb a tým aj Vašich údajov.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

 1. zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových 
 2. analýza a meranie s cieľom zistiť, ak sú naše služby používane
 3. analýza Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý odpovedá Vašim individuálnym potrebám
 4. získanie výhod v marketingových kampaniach nami organizovaných
 5. zasielanie obchodných zdelení (odhlásenie z príjmania obchodných zdelení je možné vykonať v nastavení vášho účtu, pre ktorú sa užívateľ k odberu týchto zdelení zaregistroval) a obsahových newsletterov
 6. zodpovedanie Vášich otázok zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

Vďaka udeleniu súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov Vám môžeme aj naďalej poskytovať svoje služby.
 

KTO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Šetrne si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše data zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dat je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využívať poskytnuté údaje k žiadným iným účelom, než ku ktorým sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využíváte alebo ste využívali sú:

 1. osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
 2. osoby, ktoré pre nás zaisťujú technický chod určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
 3. osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú;
 4. poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
 5. poskytovatelia prepravných služieb, ktoré Vám doručujú Vaše objednávky
 6. poskytovatelia technických riešení umožňujúci jednoduché dodanie Vašej objednávky a notifikácie o dodani objednávky
 7. prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Za určitých, presne definovaných podmienok sme povinní niektoré Vaše osobné údaje  predať na základe platných právnych predpisov napr. Polícia SR, popr. iným orgánom činným v trestnom riadení vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejné správy.
 

ČO SÚ COOKIES A AKÉ DRUHY POUŽÍVÁME?

Rovnako ako asi každá stránka na planete používáme aj my v GadoGado.cz cookies.

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve tejto webovej stránky sa súbory cookies zasielajú späť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú stránku, ktorá cookies rozpozná.

Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovateľná a to ani s využitím ďalších informácií v našom držaní. Informácie môžu napríklad zahrňovať typ použitého zariadenia a prehliadača, jazykové preferencie alebo stránky, ktoré boli navštívené. Tiež môžu zaistiť, aby ste sa z reklamy dozvedeli o produktoch, ktoré odpovedajú vašim záujmom a preferenciam a vy sa tak nemuseli dívať na niečo, čo s vami nemá nič společného. Cookies nepredstavujú nebezpečie, neslúži k získavániu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani ku zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookie používame k rozpoznávaniu opakovaných návštev na našich webových stránkach pre uľahčenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá preferenčné miestne a jazykové nastavenia užívateľov a náhodne priradený identifikátor vašej návštevy.

Informácie zo súboru cookie zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov a tiež pre potreby internej analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používánia. Tieto informácie používame pre vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb. 

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích stran (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti dané konkrétne webové stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup ku čítaniu alebo zápisu týchto údajov. Jednoducho, aby ste sa ľahšie a rýchlejšie dostali k tomu, čo vás zaujíma. 

Mnoho prehliadačov súborov cookie automaticky príjma už v nastaveniach, ale obvykle je môžete odmietnuť alebo selektivne príjmať len niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ však používanie súborov cookie úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Ďalšia možnosť je prehliadať stránky v tzv. anonymnom režime, kedy sa cookies neukladajú. 

Detailné informácie pre všetky typy prehliadačov nájdete tu: aboutcookies.org

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač používanie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využíváním štandardných cookies zo strany našich webov.

Vy ako uživatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu.


AKO DLHO VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracováním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nezbytné pre poriadné poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súladu s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Údaje získané v rámci registrácie, pokiaľ je možné túto službu využívať aj bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, potom spracovávame po dobu využívania registrovanej služby a ďalej obvykle 6-12 mesiacov po ich zrušení. Následne sú obvykle ukladané počas primeranej doby len základné identifikačné údaje a údaje o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená.

Údaje získané prostrednictvom kontaktnáho formulára, resp. získané v súvislosti so zasláním Vašej otázky zbierame a ukladáme počas doby cca 6 mesiacov od získania týchto údajov.


MôŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ AJ BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu, ale len za účelom

 1. poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické využívanie určitej služby, ktorú by nebolo potreba dopredu podpísať);
 2. splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. sme povinní uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje na základe zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciach); či
 3. spracovanie, ktoré je nezbytné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti našich webov).

Možnost a zákonnosť takého spracovania vyplývá priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovaniu nie je potrebný.


NA ZÁKLADE ČOHO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleneho súhlasu, ale ďalej napríklad tiež na základe našeho oprávneného záujmu či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému plneniu nezbytné. V neposlednej radr je potom dôvodom umožňujúcím nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely prevádzkujeme jednotlivé spracovanie Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.


AKO SÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. V tejto súvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnosté opatrenia, aby pokiaľ možno nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytovali dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Za účelom lepšieho zabezpečenia Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vašim prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného chovania však nie sme schopni plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné hesla a ďalšie prístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady.

Ako môžete svoj súhlas so spracováním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovolne udelený súhlas so spracováním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: eshop@gadogado.cz  Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vašeho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. hlavne v mene spracovávania nezbytného pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).


SOM POVINNÝ POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE? ČO KEĎ OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNEM?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovolne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby predanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. pokiaľ nám ich nepredáte, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často len v anonymizovanej podobe, aj keď by sme vôbec neboli schopni Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožnuje Vám poskytovať naše služby a tieto neustále zlepšovať. Pokiaľ nám Váš súhlas neudelíte, popr. ho dodatečne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej poskytovať, popr. že Vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu či kvalite. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať. 


AKÉ VŠETKY PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä následujúce práva:

 1. právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 2. právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 3. právo požadovať obmedzenie spracovania;
 4. právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých peípadoch;
 5. právo požadovat přenesení údajů;
 6. právo na prístup k osobným údajom;
 7. právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
 8. právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadech; a
 9. ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.


ČO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU?

Pokiaľ by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné zdelenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.  Pokiaľ tak učiníte, pro tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné zdelenie a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679.


AKO NÁS MôŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akejkoľvek otázky na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite elektronickú poštu na adresu eshope@gadogado.cz alebo písomne na našej adrese: GadoGado.cz Máchová 14, Litoměřice 41201.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetká komunikácia s Vami monitorovaná.

Tieto podmienky nadobudnú účinnosť dňa 25.5.2018.


Compare